Menu

ANBI

Holland Baroque heeft een ANBI-status, waardoor uw gift een fiscaal voordeel met zich meebrengt.

U mag uw gift aan Holland Baroque met een multiplier van 25% verhogen.
De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.
Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar.
Bij een jaarlijks bedrag vanaf € 150,- neemt Holland Baroque de notariskosten voor haar rekening.

Rekenvoorbeeld:
Stel u schenkt € 1000,- per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125%, wat dus een aftrekpost van € 1.250,- oplevert. Bij het toptarief van 52% krijgt u van elke € 1.000,- dus € 650,- van de fiscus terug.
Een gift van € 1.000,- kost u dus in feite € 350,-.

Contact
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Luuk van Geffen (zakelijk directeur): luuk@hollandbaroque.com / 06 17 92 14 18.

2017
Bestuursverslag Stichting Holland Baroque Society 2017.pdf
FPK Projectplan_Podiumkunsten_A.pdf

2016
Gewaarmerkte jaarrekening 2016.pdf
Jaarverslag St. HBS 2016.compressed.pdf


© Holland Baroque 2015 Privacy statement Design by Smel